Послуги інжинірингу

Область інжинірингу охоплює весь спектр проектно-вишукувальних робіт (передпроектна підготовка, техніко-економічне обґрунтування, конструкторські розробки), послуги з підготовки і супроводу будівництва об’єктів, а також їх експлуатації, консалтингові та інші послуги.

Компанія “VS Project” надає повний комплекс послуг інжинірингу, пов’язаних з будівництвом об’єктів різного ступеню складності від первинної консультації до подальших узгоджень і введення готового об’єкту до експлуатації.

Склад інжинірингових послуг визначається Замовником з урахуванням специфіки конкретного проекту, проте існує три найбільш поширені форми їх надання:

  1. Виконання функцій Замовника/Забудовника
  2. Комплексне управління будівельним проектом
  3. Різного роду консультаційні послуги

Замовлення послуг інжинірингу в “VS Project” забезпечить:

  • ефективне управління проектами;
  • підвищення ефективності будівельних і монтажних робіт;
  • скорочення термінів виконання робіт і виробничих витрат;
  • зниження ризиків для Замовників.

Якісні послуги інжинірингу в будівництві є запорукою успішної реалізації інвестиційно-будівельного проекту і ефективної його експлуатації.

Інжинірингові послуги, що надаються “VS Project”, складають з:

Інжиніринг 2 Адміністрування Проекту (функції «Замовника»)

Представництво інтересів Замовника на всіх стадіях реалізації Проекту. Виконання функцій менеджера Проекту. Залучення до реалізації Проекту необхідних фахівців. Розподіл ризиків та відповідальності за складовими Проекту. Точне оцінювання необхідних витрат (коштів, часу і матеріальних ресурсів). Організація затвердження проектної документації. Моніторинг вартості будівельних матеріалів, обладнання та устаткування. Нагляд за реалізацією Контракту. Контроль за своєчасним виконанням Підрядником програми […]

Інжиніринг 3 Спори, варіації, медіація

Захист законних прав і інтересів Замовника. Аналіз фактів і виявлення проблем. Ініціювання утворення органів з досудового розгляду та врегулювання спорів при реалізації Проекту. Розгляд повідомлень Підрядника про його претензії до Замовника та аналіз можливих результатів у разі їх задоволення. Стимулювання учасників конфлікту до пошуку нових рішень, прийнятних для всіх зацікавлених сторін. Організація переговорів. Створення підсумкових […]

Інжиніринг 4 Технічний нагляд за будівництвом

Будівництво є прибутковим і гідним бізнесом тільки в тому випадку, коли ним займаються сумлінні професіонали. Яким би якісним не був проект, який би цікавою не була архітектурна концепція, невміле будівництво може звести всі зусилля професіоналів до нуля. Як же цього уникнути? Допоможе технічний нагляд за будівництвом. Головне завдання технічного нагляду: здійснювати контроль за відповідністю обсягів, […]

Інжиніринг 5 Зміни, пов’язані з реалізацією Проекту

Аналіз існуючого стану реалізації проекту та своєчасне інформування Замовника по залучених до виконання робіт субпідрядників і їх можливості. Надання пропозицій щодо здешевлення вартості будівництва та поліпшення його якісних характеристик на підставі аналізу можливих альтернативних методів виконання робіт, заміни матеріалів і устаткування. Забезпечення своєчасної координації діяльності Замовника, Підрядника та проектної організації в частині внесення відповідних змін […]

Інжиніринг 6 Конкурс на будівельні роботи

Підготовка тендерної документації. Надання Замовнику консультацій щодо процедури визначення переможця конкурсу. Участь у оцінці тендерних пропозицій. Узгодження положень та підготовка договірної документації між Замовником і Підрядником відповідно до результатів конкурсу.

Інжиніринг 7 Стадія проектування

Надання Замовнику рекомендацій щодо оцінки варіантів розроблення Проекту, запропонованих Проектувальником. Контроль за виконанням графіку розроблення проектної документації. Аналіз проектних рішень, прийнятих Проектувальником, розгляд креслень та специфікацій. Супровід експертизи проектної документації. Перевірка та погодження рахунків-фактур, виставлених проектною та експертною організаціями за виконані роботи. Доповідь Замовнику щодо можливості затвердження проектної документації.

Інжиніринг 8 Конкурс на проектні роботи

Підготовка тендерної документації. Надання Замовнику консультацій щодо процедури визначення переможця конкурсу. Участь у оцінці тендерних пропозицій. Узгодження положень та підготовка договірної документації між Замовником і Проектувальником відповідно до результатів конкурсу.

Інжиніринг 9 Передпроектна стадія

Визначення переліку завдань, які необхідно виконати для реалізації Проекту. Розроблення концепції Проекту. Економічне та соціальне обґрунтування доцільності розроблення Проекту як складової вихідних даних для підготовки інвестиційного Проекту. Забезпечення топогеодезичної зйомки ділянки, відведеної під будівництво. Здійснення попередніх інженерно-геологічних вишукувань з метою визначення можливості розміщення об’єкту. Збір вихідних даних для проектування, у тому числі містобудівних умов і […]