Технічний нагляд за будівництвом

Будівництво є прибутковим і гідним бізнесом тільки в тому випадку, коли ним займаються сумлінні професіонали.

Яким би якісним не був проект, який би цікавою не була архітектурна концепція, невміле будівництво може звести всі зусилля професіоналів до нуля. Як же цього уникнути? Допоможе технічний нагляд за будівництвом.

Головне завдання технічного нагляду: здійснювати контроль за відповідністю обсягів, вартості, якості і термінів виконуваних робіт, якістю матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання, що постачається затвердженої проектно-кошторисної документації, з діючими будівельними нормами і правилами (нормативам), ДБН, СНиП, ГОСТ, ТУ і т.д.

Технічний нагляд за будівництвом фахівцями VS Project включає в себе:

 • Здійснення технічного нагляду за будівництвом об’єкта відповідно до Контракту.
 • Перевірку відповідності виконаних будівельних робіт, конструкцій, застосовуваних виробів, матеріалів і устаткування проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил.
 • Перевірку на всіх етапах здійснення будівельних робіт, в тому числі і прихованих робіт.
 • Перевірку документів, що підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів і устаткування – технічних паспортів, сертифікатів, документів, що відображають результати лабораторних випробувань і ін.
 • Перевірку і візування актів виконаних робіт, змонтованого обладнання та обладнання в частині обсягів робіт і підготовка їх для передачі Замовнику.
 • Ведення обліку обсягів прийнятих і оплачених будівельно-монтажних робіт, а також будівельно-монтажних робіт, виконаних з недоліками.
 • Отримання від Підрядника необхідних сертифікатів якості та / або відповідності на матеріали, обладнання в разі його поставки Підрядником.
 • Надання в разі необхідності результатів польових або лабораторних випробувань і вимірювань.
 • Ведення обліку всіх випробувань і тестів, своєчасне інформування Замовника про всі відхилення і невідповідності.
 • Фото і відеофіксація процесу виконання будівельних робіт.
 • Участь у прийомі виконаних будівельно-монтажних робіт.

Результати технічного нагляду за будівництвом:

Замовник отримує Об’єкт, який спочатку планував побудувати.

Впевненість в тому, що в подальшому з цим об’єктом не буде проблем в експлуатації через неякісно виконані роботи або відсутність технічної документації.

Впевненість в тому, що ви не платили за фіктивні роботи або за перевищення обсягів робіт.

Впевненість в тому, що підрядники не завищили витрати матеріалів.

Схожі послуги