Містобудівна документація

Розробка містобудівної документації:

  • генеральні плани населених пунктів;
  • детальні плани територій;
  • історико-містобудівні обґрунтування.

ТОВ «В.С. Проект» має кваліфікованих фахівцiв і необхідне ліцензоване програмне забезпечення для виконання містобудівної документації відповідно до вимог державних будівельних норм і стандартів.

При розробці містобудівної документації ми забезпечуємо комплексний підхід, що дозволяє Замовнику отримати якісний продукт при раціональному використанні коштів і часового ресурсу:

  • організовуємо виготовлення топографо-геодезичної зйомки;
  • збираємо вихідні дані від імені Замовника;
  • виконуємо проект містобудівної документації;
  • беремо участь у розглядi архітектурно-містобудівною радою і сесією відповідної ради розробленої документації;
  • беремо участь в громадських слуханнях, у розгляді пропозицій громадськості щодо проекту;
  • надаємо допомогу Замовнику в узгодженнi розробленої документації;

Генеральний план населеного пункту є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території населеного пункту. Він розробляється і затверджується в інтересах відповідної територіальної громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Детальний план території – це містобудівна документація, що визначає планувальну організацію і функціональне призначення, просторову композицію і параметри забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначені для комплексної забудови або реконструкціі. Детальний план території розробляється з метою отримання містобудівних умов і обмежень на плановану забудову місцевості. Перед початком розробки детального плану проводиться топогеодезична зйомка території.

Історико-містобудівне обґрунтування – це науково-дослідницька робота, яка визначає можливість будівництва об’єкта на конкретній території в межах історичного ареалу населеного пункту, об’ємно-просторові параметри об’єкта з урахуванням його впливу на пам’ятники (об’єкти культурної спадщини), а також на збереження традиційного характеру середовища . ІГС визначає принципову можливість будівництва, реконструкції будівель і споруд на відповідній земельній ділянці, а також граничні параметри цих будівель і споруд.

Схожі послуги