Передпроектна стадія

  • Визначення переліку завдань, які необхідно виконати для реалізації Проекту.
  • Розроблення концепції Проекту.
  • Економічне та соціальне обґрунтування доцільності розроблення Проекту як складової вихідних даних для підготовки інвестиційного Проекту.
  • Забезпечення топогеодезичної зйомки ділянки, відведеної під будівництво.
  • Здійснення попередніх інженерно-геологічних вишукувань з метою визначення можливості розміщення об’єкту.
  • Збір вихідних даних для проектування, у тому числі містобудівних умов і обмежень, технічних умов, складання завдання на проектування.
  • Супровід розроблення інвестиційного проекту (у разі його розроблення).
  • Розроблення та надання Замовнику попереднього звіту, який містить фінансовий аналіз та прогноз ефективності Проекту, екологічні аспекти, дослідження соціального впливу а також перелік можливих ризиків для реалізації Проекту виходячи з проведеного аналізу та положень інвестиційного Проекту (у разі його розроблення).

Схожі послуги