Адміністрування Проекту (функції «Замовника»)

 • Представництво інтересів Замовника на всіх стадіях реалізації Проекту.
 • Виконання функцій менеджера Проекту.
 • Залучення до реалізації Проекту необхідних фахівців. Розподіл ризиків та відповідальності за складовими Проекту.
 • Точне оцінювання необхідних витрат (коштів, часу і матеріальних ресурсів). Організація затвердження проектної документації.
 • Моніторинг вартості будівельних матеріалів, обладнання та устаткування.
 • Нагляд за реалізацією Контракту. Контроль за своєчасним виконанням Підрядником програми будівельних робіт, поставкою обладнання.
 • Організація управління з охорони праці на будівельному майданчику, у тому числі розроблення плану з охорони праці.
 • Ведення реєстру документації, передбаченої Контрактом, загальної звітності по Контракту, облік змін у контрактній документації. Забезпечення зберігання оригіналів гарантій та сертифікатів відповідності на матеріали, обладнання, устаткування.
 • Проведення щотижневих нарад з метою контролю за виконанням сторонами умов Контракту в  частині дотримання строків виконання положень Контракту, графіку оплати тощо. Складення протоколів нарад та надсилання його всім учасникам.
 • Контроль за виконанням протокольних рішень.
 • Створення єдиної бази для планування, упорядкування кошторисів і контролю за витратами; встановлення зв’язку між роботами, передбаченими проектом і системою ведення бухгалтерського обліку.
 • Складання та надання Замовнику місячних і квартальних звітів про хід реалізації Проекту. Складання та оперативне надсилання Замовнику (у разі необхідності) тривожних повідомлень та спеціальних звітів.
 • Прогнозування та надання пропозицій щодо упередження виникнення позаштатних ситуацій, участь у вирішенні таких ситуацій.
 • Розроблення пропозицій щодо уникнення виникнення позаштатних ситуацій у подальшому. Взаємодія з наглядовими, природоохоронними органами, органами місцевого самоврядування, громадськістю.
 • Координація пуско-налагоджувальних робіт та забезпечення їх оперативного прийняття. Участь у організації підключення об’єкта будівництва до відповідних інженерних мереж.
 • Відстеження виконання умов Контракту в частині витрат та відповідності затвердженим графікам та вартості.
 • Перевірка та підготовка для передачі Замовнику рахунків-фактур, виставлених Підрядником (Проектувальником) за виконані роботи, поставлені матеріали та обладнання.
 • Підготовка та узгодження між сторонами (у разі необхідності) змін, доповнень або додаткових угод  до  Контракту.
 • Щомісячне надання Замовнику доповіді про фінансовий стан реалізації Контракту. Вчасне інформування Замовника про виникнення необхідності додаткового фінансування Проекту.
 • Контроль за усуненням Підрядником (проектувальником) виявлених недоліків. Організація та участь у прийнятті об’єкта будівництва в експлуатацію.
 • Контроль за здійсненням остаточних розрахунків за виконані роботи.
 • Підготовка підсумкового звіту про завершення реалізації Проекту у формі, затвердженій Замовником.

Схожі послуги