5D BIM – проектування будівель

Під 5D моделюванням розуміють процес проектування будівлі, який включає в себе не тільки дані про елементи моделі будівлі, навколишнє середовище (3D), порядок і час виконання робіт (4D), але і будь-який інший обчислюваний показник, наприклад, вартість (5D).

Технологія 5D характеризується рядом важливих переваг, які допомагають усунути помилки та полегшити труднощі, які виникають при використанні традиційних методів для формування кошторисів, до яких відносять:

Ми наведемо їх нижче. Але спочатку потрібно зрозуміти, які саме складності супроводжують традиційні методи, які використовують при формуванні кошторисних розрахунків. До таких відносять:

 • необхідність участі в процесі великого числа фахівців;
 • підготовка кошторисів здійснюється без урахування конкретних умов виробництва;
 • тривалий час створення кошторисів;
 • трудомісткі і громіздкі математичні розрахунки;
 • помилки і невідповідності при читанні креслень і специфікацій, які були розроблені різними підрядними організаціями;
 • фахівець, який створює кошторис, може не отримати вчасно інформацію про модифікації, які були внесені до проекту;
 • трудомісткість проведення перерахунків та коригування даних, необхідність в яких регулярно виникає при змінах в проекті;
 • відсутність системи взаємозв’язку кошторисної документації і креслень.

Ключовою проблемою традиційного проектування є збір необхідної інформації для подальшої обробки. Відомості про об’єкт приходять від декількох проектних підрозділів, оформляють їх за прийнятими у них стандартам. Фахівцю – кошториснику доводиться або спочатку висувати особливі вимоги до специфікацій, або ж самому займатися їх доопрацюванням.

У грамотно створеної інформаційної моделі помилки, обумовлені людським фактором, зведені до мінімуму, так як практично вся інформація потрапляє в програму для розрахунку кошторису з BIM-моделі. Потім фахівець лише доповнює її новими даними.

Беручи в роботу новий проект, BIM-координатор в обов’язковому порядку регламентує порядок встановлення значень параметрів. За рахунок цього кошторисник отримує можливість виконувати попередні розрахунки на кожній стадії робіт і створювати, в кінцевому підсумку, по-справжньому якісний і максимально точний кошторис.

5D-методики, крім того, значно знижують терміни розробки точних кошторисів і їх подальшого доопрацювання у разі потреби. Це обумовлено такими факторами:

 • Автоматизація рутинних операцій підрахунків обсягів будівельних конструкцій. Кошториснику не потрібен додатковий час на самостійний підрахунок геометричних характеристик приміщень для різних наборів робіт.
 • Тривалість виконання етапів робіт визначають, виходячи з розрахованої трудомісткості за встановленими розцінками;
 • При коригуванні проекту кошториси актуалізується в напів-автоматичному режимі. Їх не потрібно робити повторно, внесені зміни аналізуються програмою і відразу відображаються в розрахунку.

У 5D проектуванні значна частина зусиль випадає на стадії “Проект” та “Ескізний проект”. Рішення, сформовані на цих стадіях, в більшості своїй не зазнають згодом скільки-небудь значних змін. Завдяки цьому актуальний, якісний і готовий до використання кошторис доступний відразу ж після затвердження стадії “Проект”.

Переваги застосування інноваційної 5D методики підготовки кошторисної документації, виходячи з усього вищесказаного, очевидні:

 • обґрунтований розрахунок часових і фінансових витрат на здійснення конкретних робіт;
 • мінімальна кількість помилок;
 • можливість швидкого перерахунку вартості при внесенні змін до проекту;
 • прискорення операцій узгодження кошторисів і графіків;
 • швидке порівняння обсягів і вартості для різних варіацій проектів;
 • зменшення ймовірності помилкових обчислень вартості і строків технологічних процесів і підвищення ефекту від прийнятих управлінських рішень завдяки застосуванню корпоративних норм.

Складання кошторису – відповідальний процес. Наші професіонали-кошторисники володіють великим виробничим досвідом. А застосування 5D методів дає їм можливість на самих ранніх стадіях проектування набагато точніше виробляти для замовника оцінку майбутніх витрат, яка базується на безпомилкових розрахунках програми.

Схожі послуги