3D BIM – проектування будівель

3D моделювання із застосуванням BIM технологій істотно відрізняється від традиційного площинного, двомірного CAD- проектування.

Принципова відмінність полягає в тому, що CAD-моделі працюють з лініями і площинами які позначають елементи майбутньої будівлі. 3D-модель оперує безпосередньо уявленнями об’ємних елементів таких як, наприклад, стіна, вікно або повітропровід.

Кожному з будівельних елементів притаманні групи параметрів, які його описують. Це можуть бути геометричні параметри (розміри, обсяг …), фізичні (теплопровідність, щільність …), положення в просторі, зв’язок з іншими елементами, зовнішній вигляд і т.д. Таким чином, 3D модель по суті є базою даних про елементи будівлі і їх взаємозв’язок. А програми для 3D проектування візуалізують зміст цієї бази даних.

Можливо, це звучить дещо складно, але такий підхід дозволяє отримати результати, недосяжні традиційними методами:

  • повний взаємозв’язок об’ємних графічних зображень на моделі, їх параметрів, пов’язаних специфікацій;
  • управління елементами шляхом програмування їх параметрів (т.зв. параметричне моделювання);
  • автоматичне визначення перетинів конструкцій ще на етапі проектування.

Очевидні вигоди від використання 3D підходу в проектуванні:

  • підвищення швидкості розробки проектної документації;
  • підвищення точності проектних рішень;
  • усунення до 90% помилок при проектуванні конструкцій та інженерних мереж;
  • оперативність внесення змін в проект;
  • можливість зв’язування моделі будівлі з іншими програмними комплексами (наприклад, кошторисної програмою або засобами управління проектом).

У компанії В.С.Проект над створенням 3D моделей працює злагоджена команда компетентних фахівців. Власні сервера, робочі станції і сучасне програмне забезпечення роблять нашу роботу над кожним проектом ефективної, а проектні рішення оптимальними.

Схожі послуги