Корпус клініки хірургії, акушерства та жіночих захворювань ОНМедУ

Розробка науково-проектної документації по об’єкту: Ремонтно-реставраційні роботи по пристосуванню для сучасного використання будівлі-пам’ятки (буква В) Одеського національного медичного університету за адресою: м. Одеса, вул. Пастера, 9.

Проектом передбачається ремонтно-реставраційні роботи по пристосуванню для сучасного використання корпусу клініки хірургії, акушерства і жіночих захворювань загальною площею 5089,5 м2, в першу чергу з метою приведення навчальних аудиторій, операційних та інших приміщень у відповідність міжнародним нормам для створення багатопрофільного медичного закладу охорони здоров’я з забезпеченням високого рівня і якості навчання і лікувально-діагностичного процесу.

Проектом передбачається технічне обстеження, проектування заміни інженерних внутрішніх мереж опалення, електропостачання, вентиляції, кондиціонування, систем протипожежного захисту, розміщення нового навчального, медичного та технологічного обладнання, перепланування приміщень, посилення конструкцій і модернізація підйомних механізмів, розробка медичної інформаційної системи, розробка кошторисної документації.

Послуги надавалися в рамках договору:

• Розробка проектної документації стадії Проект і Робоча документація;

• Отримання погоджень проектних рішень від зацікавлених організацій і Замовника;

• Проходження експертизи проекту та отримання позитивного експертного звіту.